Klubové akce - jarní sraz 2006 - KVH Praha

Jarní sraz 2006

Od pátečního večera 5. května do 9. května ráno se uskutečnil jarní sraz našeho klubu formou autobusového zájezdu do Alsaska v severovýchodním cípu Francie, který 47 účastníkům přiblížil pestrou směs následujících pevnostních lokalit: dělostřeleckou tvrz Maginotovy linie Schoenenbourg, německý fest Císař Vilém II. v Mutzigu, město Štrasburk s pozůstatky německých opevnění – souvislého noyau kolem města s unikátní pancéřovou kaponiérou vyrobenou v Anglii i předsunutého unifikovaného Biehlerova fortu Großherzog von Baden, pěchotní srub Rýnské fronty Maginotovy linie Marckolsheim, francouzskou bastionovou pevnost Neuf Brisach a konečně velkolepou francouzskou bastionovou a fortovou pevnost Belfort, kde kromě citadely a městského opevnění byly rovněž navštíveny forty Meroux a Ordener (též Vézelois). Zatímco během prvních dvou dnů panovalo příznivé počasí, které díky skvělým průvodcům i velkému nasazení účastníků umožnilo velice podrobný průzkum, způsobila poslední den studená fronta soustavný déšť, který prohlídku Belfortu velice znepříjemnil a naprosté promočení účastníků nakonec zapříčinilo také uspíšení odjezdu z město o tři hodiny. V každém případě se ale zájezd velice vydařil k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.

sraz_jaro_2006_01.jpg sraz_jaro_2006_02.jpg sraz_jaro_2006_03.jpg sraz_jaro_2006_04.jpg sraz_jaro_2006_05.jpg sraz_jaro_2006_06.jpg sraz_jaro_2006_07.jpg sraz_jaro_2006_08.jpg sraz_jaro_2006_09.jpg sraz_jaro_2006_10.jpg sraz_jaro_2006_11.jpg sraz_jaro_2006_12.jpg sraz_jaro_2006_13.jpg sraz_jaro_2006_14.jpg sraz_jaro_2006_15.jpg sraz_jaro_2006_16.jpg sraz_jaro_2006_17.jpg sraz_jaro_2006_18.jpg sraz_jaro_2006_19.jpg sraz_jaro_2006_20.jpg sraz_jaro_2006_21.jpg sraz_jaro_2006_22.jpg sraz_jaro_2006_23.jpg

Klub vojenství a historie Praha, z.s.,
Karlov 190, 544 01 Dvůr Králové nad Labem